Lasse Jangås

Lasse Jangås

Julebordtradisjonen er i seg selv glimrende, men utførelsen kan av og til være usjarmerende. - Lasse Jangås