Hint og håp

Alkohol er en del av livet for de fleste, og det meste av drikkingen skjer i rolige og hyggelige former. 80 % av befolkningen har et moderat forbruk, og er verken avholdsfolk eller misbrukere. Samtidig plages mange av andres hensynsløse oppførsel i fylla, men sliter med å si tydelig ifra når noen går over streken.

«Hint og håp» er en kjent – og dårlig! – norsk strategi for konfliktløsing. Istedenfor å si det vi mener, gir vi et hint – og håper at det skal ordne seg.
Slutt å hinte og håpe – si klart ifra!

Hint og håp-strategien er blant annet beskrevet av filosof Øyvind Kvalnes i en artikkel i Aftenposten:

[Hint og håp] består i å gi en person noen hint om at ting ikke er som de burde være, og deretter håpe på at vedkommende skjønner hva du mener. Dette betraktes som en skånsom og ufarlig måte å ytre seg på. Hvis den andre skulle ta hintet ille opp, er det enklere å gjøre retrett. Du kan bare nekte for at det var slik ment. Betegnelsen hint og håp ble først anvendt innen luftfarten, hvor det ble brukt om mangelfull klarhet i kommunikasjonen mellom flykaptein og mannskap.

Mer: Nordmenn er utydelige, sier Unni Wikan i tidsskriftet.no / Norske ledere oppfattes som utydelige, sier Pellegrino Riccardi på en Abelia-konferanse.