Om økonomi og støtte

Mot Fylla er startet med økonomisk støtte fra Helsedirektoratet. Organisasjonen drives med et lavt budsjett – hovedsakelig på frivillig basis. Alle inntekter fra støtteordninger, gaver og donasjoner går uavkortet til drift og kampanjer.

Hvor godt klarer vi å nå frem med budskapet? Det vil avhenge av hvor mye penger (blant annet medlemsavgift) vi får inn. Synes du det er bra med større oppmerksomhet rundt uakseptabel fylleoppførsel? Vi snakker om det. Støtt oss gjerne med en liten (eller stor!) sum.

Vårt regnskap føres og revideres av et firma i Askim; årsregnskaper leveres Brønnøysundregistrene.