Organisasjon

Mot Fylla er en ideell frivillig organisasjon med støttemedlemskap. Vi er partipolitisk uavhengige og religiøst nøytrale.

Økonomi: Alle inntekter går til drift og kampanjer. Brænds Økonomi AS i Askim er vår regnskapsfører og besørger også revisjon.

Ledelse: Mot Fylla ledes og drives av en liten gruppe engasjerte mennesker, hovedsakelig på frivillig basis.

En annerledes organisasjon: Vanlige frivillige organisasjoner er basert på lokale lag med lokale styrer og lokal aktivitet, der medlemmer må stille opp i styrer og delta på aktiviteter. Mot Fylla vil prøve ut andre måter å drive en organisasjon på. Vår aktivitet skjer primært på Internett.

Støttemedlemmer: Å være medlem i Mot Fylla betyr at du er enig i saken. I praksis er du støttemedlem: Du betaler en liten sum penger for å støtte arbeidet, og du er med på å sette fokus på at det er ganske mange som er imot hensynsløs oppførsel i fylla.

Aktiviteter: Mot Fylla vil være aktive i sosiale og tradisjonelle medier. Vi vil primært være synlige via vår nettside og på Facebook.

Kampanjer: Mot Fylla gjennomfører ulike kampanjer. Noen ganger alene og andre ganger med samarbeidspartnere.

Din mening: Mot Fylla er en plattform for å si noe om uakseptabel oppførsel i fylla. Vi ønsker å samle engasjement og ytringer. Dersom du har lyst til å gjøre noe selv, kan du dele saker i sosiale medier, og gjerne legge frem dine synspunkter. Ta gjerne kontakt med oss.

Organisasjonens vedtekter