1,4 millioner blir plaget

Hvem betaler for drikkinga?

En spørreundersøkelse blant et utvalg på 2170 personer i Norge viste at i løpet av siste år hadde 40% opplevd en eller flere typer av plager som skyldtes andres beruselse.

Det slås fast i artikkelen Who pays for the drinking? – The extent and distribution of harms from others’ drinking (SIRUS: Rossow, Hauge, i tidsskriftet Addiction, 2004).

Disse plagene var i hovedsak mindre alvorlige, som f.eks. å bli holdt våken om natten eller blitt redd for eller skjelt ut av berusete personer. En liten andel hadde blitt fysisk skadet (3%) eller fått ødelagt klær eller gjenstander (5%) av berusete personer. Blant dem som hadde opplevd slike plager, hadde flertallet opplevd dette en eller noen få ganger, mens en liten gruppe (3% av hele utvalget) var blitt utsatt for ulike negative konsekvenser av andres alkoholbruk en rekke ganger det siste året.