«Passiv drikking er et problem for alle …»

«La oss se for oss et land der ingen lider fysisk eller seksuell overlast på grunn av alkohol. La oss forestille oss et land der ingen dør i ulykker i beruset tilstand; der ingen barn må krype sammen i et hjørne mens mor bankes opp av en beruset partner; der bygatene er vennlig åpne for alle lørdags kveld, og der gatene er tomme for urin og oppkast en søndag morgen.»

Slik innledet Storbritannias Chief Medical Officer Liam Donaldson presentasjonen av den 150. årlige CMO-rapporten i mars 2009.PassiveDrinking

Mot fylla mener: Kan hende er «passiv drikking» et uttrykk som ikke fungerer særlig godt. Du blir ikke beruset hvis jeg drikker ved siden av deg. Men at drikking kan plage flere enn den som selv drikker, er det ingen tvil om.

Begrepet «passiv drikking»  har vært brukt av EU-kommisjonen siden 2003, og fikk gjennomslagskraft da den britiske helseministeren brukte uttrykket i sin rapport i 2008.

Passiv drikking, påpeker Donaldson, rammer flere og hardere enn røyking:
«Passiv drikking dreper. Det forårsaker at familier oppløses, og voldelig kriminalitet. Det koster økonomien milliarder av pund. Det forårsaker elendighet. Det påvrker mange aspekter av livet, og ingen deler av samfunnet går fri. Alkohol skader samfunnet. Alkohol er ikke bare et problem for den minoriteten som er avhengige – det er et problem for alle.»

(2008 Annual Report: On the State of Public Health – Passive drinking [pdf 647 kb], fra Public Health England.)

passiv-drikking-tredjepartsskader

Illustrasjon: Stortingsmelding nr. 30 om rus, kap. 3.2.

Regjeringen innførte begrepet passiv drikking i Stortingsmeldingen om rus, 2012. Dette skal blant annet være med å rette fokus mot alle de barna og familiemedlemmene som ofte blir uskyldige offer for voksne nordmenns alkoholvaner.

I stortingsmeldingen står det blant annet:
Med passiv drikking menes de skader og problemer som den som drikker påfører andre enn seg selv:

  • vold
  • trafikkulykker
  • fosterskader
  • pårørende
  • barn av rusavhengige foreldre
  • trusler og sjikane, ordensforstyrrelser
  • sosiale og samfunnsmessige omkostninger

Frihet er retten til å gjøre alt som ikke skader andre mennesker.

Flere artikler: