Idegrunnlag

Fokus

Mot Fyllas fokus er at man skal ikke bli plaget av folk som drikker. Den overdrevne drikkinga, fylla, fører ofte til at noen oppfører seg hensynsløst. Dette spenner fra bråk og sjenerende oppførsel til hærverk, vold og mishandling. Denne hensynsløsheten går ofte ut over andre enn den/dem som har drukket for mye.

Én vinkling er at vi må bli flinkere til å snakke åpent om at også helt vanlig bruk av alkohol gir problemer – dette er ikke noe som bare rammer rusmisbrukere.

Man kan godt ta seg en tår i festlig lag, men for en del kan det fort bli for mye. Hvor går grensene for akseptabel oppførsel?

Mot Fylla – en plattform

Mot Fylla er en plattform for engasjement. Vi vil sette fokus på de problemene som oppstår ved overdreven drikking, og spesielt invitere folk til å snakke om dårlig oppførsel i fylla. Vi ønsker å bidra til at mange forskjellige mennesker i ulike miljøer presenterer sitt synspunkt.

Bakgrunn

Folk flest drikker alkohol. De fleste av oss har et normalt, moderat forbruk, og det er blant oss størsteparten av problemene oppstår – fordi gruppen er så stor.

Alkoholisme er ikke vårt fokus – vi er ikke opptatt av hvor mye og hvor ofte folk drikker, men hvordan de oppfører seg. Vi ser på de problemene som dukker opp med fyll «her og nå», ved en enkelt kvelds overdreven drikking, og ikke som en følge av langvarig høyt forbruk.

Fylla er ingen privatsak: Vi vet at mange rammes av andres drikking. En SIRUS-undersøkelse fra 2004 antyder at så mange som 1,5 millioner nordmenn ble plaget av andre folks drikking. Det er mange typer problemer, fra ganske små til veldig store:

 • en hyggelig kveld ødelagt av noen som blir for fulle
 • man blir holdt våken av fyllebråk
 • hensynsløs oppførsel fra berusede
 • uønskede seksuelle kommentarer eller handlinger
 • utskjelling
 • frykt for fulle personer på offentlig sted
 • hærverk
 • omsorgssvikt
 • mishandling
 • vold og overgrep
 • økt fravær pga. fyllesyke
 • sløsing med skattepenger grunnet økt innsats fra politi og helsevesen

Mot Fylla mener: Ta ansvar når du drikker – vis hensyn også i fylla. Mange kan ha godt av at andre drikker litt mindre.

Hvor går grensene?

Vi vil invitere folk til å snakke om dårlig oppførsel i fylla. Hvor går så grensene? Når er det nok? Hvordan kan du si fra til meg? Hvordan kan jeg si fra til deg?

Actis, rusfeltets samarbeidsorgan:  Actis_logoVi har valgt én måte å arbeide med fylleproblemer på. Det finnes også andre muligheter for den som er interessert. Dersom du vil engasjere deg mer innen dette området, ta gjerne kontakt med Actis.

Anbefalt lesestoff:Forside fra bok - Hans Olav Fekjær - Rus Hans Olav Fekjær er en norsk psykiater, overlege og rusforsker. Mot Fylla er inspirert av hans forfatterskap. Vi anbefaler boka RUS – bruk, motiver, skader, behandling, forebygging, historikk (2004).