Mot fylla – mot vold

VOLD er kanskje det området der flest rammes alvorlig av andres drikking.

Beruset kvinne forsøker å verge seg mot vold

Foto: Maurizio Milanesio

Mot fylla mener at alkohol selvfølgelig ikke automatisk fører til vold. De fleste av oss klarer helt fint å drikke både en og ti øl uten å bli voldelige.

Allikevel er det en klar og tydelig sammenheng mellom alkohol og vold.

Hvis jeg slår deg er det et problem. Hvis du slår meg er det et problem. Da handler ikke vår drikking kun om vår egen frihet.

Mot fylla mener at vi må snakke mer om fylla. Vi må bli flinkere til å si fra hva slags oppførsel som er akseptabel. Du må si fra til meg, hvis jeg begynner å bli hissig i fylla. Og jeg må si fra til deg. Vi må snakke om hvor grensene går.

Vi snakker ikke om alkoholproblemer – dette er først og fremst folk med et vanlig forbruk som kan komme til å gjøre noe dumt en gang. Det handler om folk flest. Det handler om deg og meg. Det kan ikke være bare politikere, politi, religiøse og avholdsfolk som tar opp disse sakene: VI må snakke om det, når det trengs.

«Å snakke om det» er Mot fyllas lille tiltak for å dempe problemene. For en diskusjon rundt andre tiltak henviser vi til Actis, rusfeltets samarbeidsorgan og SIRUS – Statens institutt for rusmiddelforskning.